Koło Naukowe
Matematyka – kierunek Farmacja
Matematyka (fakultet) - kierunek Elektroradiologia

Celem nadrzędnym nauczania przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nabytych z matematyki w szkole średniej poprzez wprowadznie nowych zagadnień analizy matematycznej. Matematyczne problemy rozwiązywane są na podstawie przykładów zaczerpniętych z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.