Analityka Medyczna_Biochemia

Kurs z przedmiotu Biochemia przeznaczony jest dla studentów kierunku Analityka Medyczna WNF w Sosnowcu.

Biochemiczne Aspekty Funkcjonowania Organizmu Człowieka_BMUS 2020-2021

Kurs z przedmiotu Biochemiczne Aspekty Funkcjonowania Organizmu Człowieka przeznaczony jest dla studentów I roku kierunku Biotechnologia Maedyczna II stopnia.

Biotechnologia Medyczna_Biochemia

Kurs z przedmiotu Biochemia przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia Medyczna I stopnia WNF w Sosnowcu.

Enzymologia i chemia białek 2020-2021

Kurs Enzymologia i chemia białek przeznaczony jest dla studentów III roku Biotechnologii Medycznej I stopnia WNF w Sosnowcu.

Farmacja_Biochemia 2020-2021

Kurs z przedmiotu Biochemia przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku farmacja.

Kosmetologia_Biochemia

Kurs z przedmiotu Biochemia przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku Kosmetologia WNF w Sosnowcu.