Analityka Medyczna_Biochemia

Analityka Medyczna_Biochemia

Course modified date: 23 Sep 2020

Kurs z przedmiotu Biochemia przeznaczony jest dla studentów kierunku Analityka Medyczna WNF w Sosnowcu.

Biochemiczne Aspekty Funkcjonowania Organizmu Człowieka_BMUS 2020-2021

Kurs z przedmiotu Biochemiczne Aspekty Funkcjonowania Organizmu Człowieka przeznaczony jest dla studentów I roku kierunku Biotechnologia Maedyczna II stopnia.

Biotechnologia Medyczna_Biochemia

Biotechnologia Medyczna_Biochemia

Course modified date: 23 Sep 2020

Kurs z przedmiotu Biochemia przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia Medyczna I stopnia WNF w Sosnowcu.

Enzymologia i chemia białek 2020-2021

Enzymologia i chemia białek 2020-2021

Course modified date: 29 Sep 2020

Kurs Enzymologia i chemia białek przeznaczony jest dla studentów III roku Biotechnologii Medycznej I stopnia WNF w Sosnowcu.

Farmacja_Biochemia 2020-2021

Farmacja_Biochemia 2020-2021

Course modified date: 10 Feb 2021

Kurs z przedmiotu Biochemia przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku farmacja.

Kosmetologia_Biochemia

Kosmetologia_Biochemia

Course modified date: 19 Feb 2021

Kurs z przedmiotu Biochemia przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku Kosmetologia WNF w Sosnowcu.