Biochemia_2020_Farmacja

Kurs zawiera materiały wykładowe i seminaryjne dla studentów II roku kierunku farmacja.

Biochemiczne Apekty Funkcjonowania Organizmu Człowieka

Kurs przeznaczony jest studentów I roku kierunku Biotechnologia Medyczna II stopnia

Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Farmacja i Biotechnologia Medyczna realizujących w roku akademickim 2019/2020 prace magisterskie w Katedrze i Zakładzie Biochemii WNF w Sosnowcu.

Ćwiczenia_Biochemia_Farmacja

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku kierunku Farmacja. W kursie tym zostaną zamieszczone materiały do ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w ramach przedmiotu Biochemia.