Socjologia  2020-2021
Psychologia 2020-2021

Student po ukończeniu kursu będzie posiadał wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości,  poradnictwa psychologicznego, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychologii społecznej.

Seminarium magisterskie ZPUS 2020-2021

kurs w zakresie seminarium magisterskiego dla studentów II roku zdrowia publicznego, studia stacjonarne

Bioetyka 2020-2021
Etyka ogólna z elementami filozofii 2020-2021

dla Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym licencjat 1 rok

Filozofia i etyka społeczna ZRZ 2020-2021