Dietetyka pediatryczna_DLN 2020-2021

Materiały do zajęć (wykłady i seminaria) z dietetyki pediatrycznej dla studentów III roku Dietetyki, I stopień, Studia Niestacjonarne

Dietetyka pediatryczna_DLS 2020-2021

Materiały do zajęć (wykłady i seminaria) z dietetyki pediatrycznej dla studentów III roku Dietetyki, I stopień, Studia Stacjonarne