Tomografia Komputerowa - wykłady rok II 2020-2021
  • Teacher: Mirosław Badoń
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Diagnostyka elektromedyczna i elektrokardiografia 2020-2021

W kursie znajdują się materiały dotyczące zagadnień z diagnostyki elektromedycznej oraz elektrokardiografii przydatne dla studentów ELS I (przedmiot Diagnostyka elektromedyczna), ELS III (przedmiot Repetytorium z EKG i elektrokardiografii) oraz ELUS I (przedmiot: Repetytorium z elektrokardiografii)

Medycyna snu i polisomnografia 2020-2021

Kurs zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu medycyny snu i polisomnografii dla studentów ELUS I oraz ELS II:

1. Fizjologia snu. Patologia snu. Podział zaburzeń snu wg AAMS. 

2. Zaburzenia oddychania związane ze snem. 

3. Polisomnografia – jak wykonać badanie 

4. Polisomnografia – jak interpretować badanie 

5. Leczenie zaburzeń oddychania podczas snu. Powikłania kardiologiczne obturacyjnego bezdechu sennego.      

Podstawy diagnostyki obrazowej  - seminaria 2020-2021

Kurs Podstawy diagnostyki obrazowej - seminaria 2018-2019, wprowadza  studenta w arkana nowoczesnych metod obrazowych. Komplementarnym do niego jest materiał zawarty w kursie Podstawy diagnostyki obrazowej - wykłady 2018-2019 na platformie elearning.sum.edu.pl.

Podstawy diagnostyki obrazowej - wykłady 2020-2021

Kurs Podstawy diagnostyki obrazowej - wykłady 2018-2019, wprowadza  studenta w arkana nowoczesnych metod obrazowych. Komplementarnym do niego jest materiał zawarty w kursie Podstawy diagnostyki obrazowej - seminaria 2018-2019 na platformie elearning.sum.edu.pl.