Choroby Wewnętrzne - 4 rok lekarski - ćwiczenia
Kurs przedstawia przypadek kliniczny - pacjent nr 3, który został przyjęty do Kliniki w trybie ostrego dyżuru internistycznego z powodu zaostrzenia astmy oskrzelowej.
  • Prowadzący: Mikołaj Pietrzak
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci
Ćwiczenia przypadki kliniczne

Ćwiczenia- przypadki kliniczne pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Oddziale Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny  Fizykalnej

Lasery. Diagnostyka i terapia fotodynamiczna.

Lasery. Diagnostyka i terapia fotodynamiczna ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń stomatologicznych. 

Lectures for Dentists Internal Medicine

Lectures and seminars for students of IV year of Division of Dentistry regarding Internal Medicine

Nowoczesne metody obrazowania w gastroenterologii

W kursie przedstawiono nowoczesne metody obrazowania w gastroenterologii m.in. chromoendoskopię, obrazwowanie wąskopasmowe, endoskopię kapsułkową, enteroskopię oraz  diagnostykę autofluoresencyjną

Nowotwory przewodu Pokarmowego

dla IV roku Kierunku Lekarskiego

Prof. Aleksandra Kawczyk-Krupka

Przypadki Kliniczne Choroby Wewnętrzne

Przypadek kliniczny 

Proszę o postawienie rozpoznania głównego, rozpoznań towarzyszących, przeprowadzenie diagnostyki różnicowej, planu opieki medycznej, interpretacji wyników badań oraz opis EKG.

Proszę o przedstawienie propozycji leczenia, w tym farmakologicznego i dietetycznego w szpitalu oraz zaleceń podczas wypisu do domu. 

Przypadki Kliniczne Choroby Wewnętrzne

Przypadek kliniczny 

Proszę o postawienie rozpoznania głównego, rozpoznań towarzyszących, przeprowadzenie diagnostyki różnicowej, planu opieki medycznej, interpretacji wyników badań oraz opis EKG.

Proszę o przedstawienie propozycji leczenia, w tym farmakologicznego