Biologia i parazytologia. Kierunek ratownictwo medyczne I rok

Kierunek ratownictwo medyczne I rok

Biologia molekularna. Kierunek lekarski I rok

Kierunek lekarski I rok.

Biologia. Kierunek lekarsko-dentystyczny I rok
Kierunek lekarsko-dentystyczny I rok
Genetyka. Kierunek lekarski I rok.