Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników 2020-2021
W temacie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prosimy kontaktować się z:

Sekcja BHP  SOSNOWIEC, ZABRZE
mgr Joanna NOWAK   email: bhpsos@sum.edu.pl   tel. (+48 32) 364-12-12,  gsm. 514 953 929

Sekcja BHP  KATOWICE-LIGOTA, ZABRZE
mgr Dorota WOJTYCZKO email: dwojtyczko@sum.edu.pl  tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 514 954 252

Sekcja BHP  KATOWICE - REKTORAT
Koordynator Sekcji BHP
mgr inż. Magdalena KACZMARCZYK email: bhp@sum.edu.pl  tel. (+48 32) 208-35-67, gsm. 514 954 302


Klucz do kursu: proszę o kontakt z sekcją BHP

(O terminie odbycia szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracownicy zostaną poinformowani – e-mailem przez  Sekcję BHP)

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla studentów i doktorantów 2020-2021
W temacie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy prosimy kontaktować się z:

Sekcja BHP  SOSNOWIEC, ZABRZE
mgr Joanna NOWAK   email: bhpsos@sum.edu.pl   tel. (+48 32) 364-12-12,  gsm. 514 953 929

Sekcja BHP  KATOWICE-LIGOTA, ZABRZE
mgr Dorota WOJTYCZKO   email: dwojtyczko@sum.edu.pl  tel. (+48 32) 208-86-50, gsm. 514 954 252

Sekcja BHP  KATOWICE - REKTORAT
Koordynator Sekcji BHP
mgr inż. Magdalena KACZMARCZYK email: bhp@sum.edu.pl  tel. (+48 32) 208-35-67, gsm. 514 954 302


Klucz do kursu: SBHP2020