Procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych, katastrofach i sytuacjach szczególnych. 2020-2021

Procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szczególnych. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Algorytm postępowania resuscytacyjnego. Urazy ciała. 2020-2021

Algorytm postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych(BLS) i zaawansowanego podtrzymywania życia (ALS). Zastosowanie AED. Urazy ciała.

Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce 2020-2021

Zasady organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce. Medycyna Ratunkowa jako element systemu bezpieczeństwa publicznego. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Segregacja poszkodowanych.

Objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku. NZK 2020-2021

Objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku. NZK- obraz kliniczny najczęstszych stanów zagrożenia życia: Ostra niewydolność oddechowa, wstrząs, udar mózgu. Rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania.

Anestezjologia i wentylacja mechaniczna-seminarium II stopień