Technologia informacyjna (I rok FM) 2020-2021

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania i zabezpieczania informacji), tworzeniem baz danych w podstawowym zakresie oraz korzystaniem z Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz prezentowania  wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom licencjackim i magisterskim.
Program kursu obejmuje podstawowe funkcje programów MS Excel, MS Word oraz ChemSketch

Statystyka medyczna (II rok BMUS) 2020-2021

Opanowanie umiejętności wyciągania trafnych, maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy do dyspozycji jest wiele danych, a każda z nich nieco różni się od pozostałych jest podstawową kompetencją w pracy badawczej. Celem kursu jest przybliżenie Studentom Biotechnologii medycznej niezbędnego dziś narzędzia badawczego jakim w naukach biologiczno-medycznych jest analiza statystyczna. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych publikacjom naukowym oraz pracom magisterskim.

Technologia informacyjna (I rok KL) 2020-2021

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania i zabezpieczania informacji), tworzeniem baz danych w podstawowym zakresie oraz korzystaniem z Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz prezentowania  wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom licencjackim i magisterskim.
Program kursu obejmuje podstawowe funkcje programów MS Excel, MS Word oraz ChemSketch.

Technologia informacyjna (I rok AM) 2020-2021

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania i zabezpieczania informacji), tworzeniem baz danych w podstawowym zakresie oraz korzystaniem z Internetu do wyszukiwania potrzebnych informacji. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz prezentowania  wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych pracom licencjackim i magisterskim.
Program kursu obejmuje podstawowe funkcje programów MS Excel, MS Word oraz ChemSketch.

Biostatystyka (II rok KUS) 2020-2021

Opanowanie umiejętności wyciągania trafnych, maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy do dyspozycji jest wiele danych, a każda z nich nieco różni się od pozostałych jest podstawową kompetencją w pracy badawczej. Celem kursu jest przybliżenie Studentom Kosmetologii niezbędnego dziś narzędzia badawczego jakim w naukach biologiczno-medycznych jest analiza statystyczna. Przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych publikacjom naukowym oraz pracom magisterskim.

Statystyka medyczna (V rok AM) 2020-2021

Opanowanie umiejętności wyciągania trafnych, maksymalnie wiarygodnych wniosków w sytuacji, gdy do dyspozycji jest wiele danych, a każda z nich jest nieco odmienna od pozostałych jest jedną z podstawowych umiejętności badacza i diagnosty laboratoryjnego. Celem kursu jest przybliżenie Studentom Analityki Medycznej niezbędnego dziś narzędzia badawczego jakim w naukach biologiczno-medycznych jest analiza statystyczna.W trakcie kursu, Studentom przedstawiona zostanie metodologia analizy i przetwarzania informacji oraz przedstawiania wyników doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych publikacjom naukowym oraz pracom magisterskim.