Technologia Postaci Leku 1 - Kolokwium 1 2020-2021
Technologia Postaci Leku 2 - Kolokwium 1 2020-2021

Kurs dedykowany jest studentom IV roku kierunku Farmacja, którzy realizują przedmiot Technologia Postaci Leku 2. Kolokwium nr 1.

TPL 2 ERASMUS 2020-2021

The course is dedicated to ERASMUS students participating in the exercises  "Pharmaceutical Technology 2" at the Department of Pharmaceutical Technology.

TPL I ERASMUS 2020-2021

Kurs dedykowany jest studentom realizującym program ERASMUS w ramach przedmiotu Technologia Piostaci Leku I w Katedrze i zakładzie Technologii Postaci Leku

Ćwiczenia TPL I 2020-2021

Kurs dedykowany jest Studentom III Roku w ramach przedmiotu Technologia Pstaci Leku I.

Technologia Postaci Leku 2 - ćwiczenia 2020-2021

Kurs dedykowany jest studentom IV roku kierunku Farmacja. Zawiera e-zajęcia laboratoryjne stanowiące część przedmiotu Technologia Postaci Leku II.  

WYKŁADY

Kurs dedykowany jest Studentom III roku kierunku Farmacja z przedmiotu Technologia Postaci Leku 1 i zawiera cykl wykładów wprowadzających do praktycznego przygotowywania postaci leków recepturowych.

SEMINARIA

Kurs dedykowany jest Studentom III roku kierunku Farmacja z przedmiotu Technologia Postaci Leku 1 i zawiera cykl seminariów zawierających instrukcje (recepty) do praktycznego przygotowywania postaci leków recepturowych.

Technologia Postaci Leku 2 - seminarium 2020-2021

Kurs dedykowany jest studentom IV roku kierunku Farmacja. Zawiera e-zajęcia seminaryjne stanowiące część przedmiotu Technologia Postaci Leku II. 

Technologia Postaci Leku 2 - wykłady 2020-2021

Kurs dedykowany jest studentom IV roku kierunku Farmacja, którzy realizują przedmiot Technologia Postaci Leku II. Zawiera wykłady z technologii stałych postaci leku.