Kurs dla studentów IIroku Neurobiologii z Neurobiologii zaburzeń psychicznych

Opracowane zajęcia dydaktyczne z zakresu Nurobiologii Zaburzeń Psychicznych 

Kurs z przedmiotu Psychiatria I dla studentów IV roku

Opracowane zajęcia dydaktyczne dla studentów IV roku z Psychiatrii I