Chemia kosmetyczna 2020-2021

Kurs dla studentów I roku kosmetologii z materiałami z przedmiotu Chemia kosmetczyna

Przemysłowa produkcja kosmetyków 2020-2021

Kurs dla studentów II roku kierunku Kosmetologia drugiego stopnia

Technologia formy kosmetyku 2020-2021

Kurs z materiałami dla przedmiotu Technologia formy kosmetyku

Surowce kosmetyczna 2020-2021
Kurs z materiałami do ćwiczeń z przedmiotu Surowce kosmetyczne
Receptura kosmetyczna 2020-2021
Kurs z przedmiotu Receptura kosmetyczna
Synteza i technologia środków leczniczych 2020-2021
Erasmus students:
This is the "Synthesis and technology of drugs" course for pharmacy students.
To join this course, please contact with teacher on motreba@sum.edu.pl