PIELĘGNIARSTWO I gr.S9
Język angielski dla Pielęgniarstwa I roku gr.S9
Word formation  -  przygotowanie do egzaminu
1. Słowotwórstwo czyli Wordformation -  ćwiczenia z tworzenia form rzeczownikowych, czasownikowych, przymiotnikowych itd.
2. Useful phrases : doctor`s language versus patient`s language czyli jak parafrazować :
3. Basic medical and dental terminology - self-evaluation exercises;
4. Sentence transformations : how to change plain English into professional English
5.Explanations of some lexical ang grammatical problems
Zajęcia językowe z j. francuskiego dla DUS II gr.1 i 2 i DUN

Lekcja 3-6 podręcznik Amical I wraz z ćwiczeniami w Zeszycie do ćwiczeń

ZPUN 2019/20