Biokosmetyki i biofarmaceutyki

Celem przedmiotu jest zapoznanie teoretyczne z możliwościami oraz metodami biotechnologicznego pozyskiwania składników czynnych (pochodzących z całych organizmów, jak i produktów ich metabolizmu) wykorzystywanych w biotechnologii, kosmetologii, farmacji i medycynie. Zapoznanie z zasadami bioprodukcji substancji czynnych.

Biotechnologia kosmetyków

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi procesów biotechnologicznych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymywania i zastosowania produktów biotechnologicznych w kosmetologii.

Wprowadzenie do biotechnologii w oparciu o bioprocesy wykorzystywane do produkcji substancji czynnych stosowanych w kosmetologii. Wprowadzenie do mikrobiologii przemysłowej - wybranie szczepów produkcyjnych, omówienie warunków hodowli drobnoustrojów oraz metod wykorzystywanych do zwiększenia produkcji surowców kosmetycznych. Porównanie klasycznych metod syntezy chemicznej z technologią bioprocesową.