Historia kosmetologii 2020-2021

Kurs Historia kosmetologii dla kierunku Kosmetologia składa się z 15 godzin wykładowych. Zakończony jest egzaminem testowym na platformie e-learningowej.

Prowadzenie: dr hab. n. farm. Jacek Drobnik

  • Teacher: Jacek Drobnik
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Historia farmacji 2020-2021

Kurs historii farmacji na kierunku Farmacja - studia magisterskie.

Przeznaczony dla studentów I roku  oraz III roku w roku akad. 20/21.

Botanika 2020-2021

Kurs obejmuje podstawy botaniki zs szczególnym uwzględnieniem rośłin leczniczych. Składa się z następujących tematów głównych: 1.historia botaniki farmaceutycznej, 2. cytologia, 3. histologia, 4. anatomia z morfologią, 5. systemtyka.  

Historia leku roślinnego 2020-2021

Fakultet Historia leku roślinnego dla 2 roku kierunku Farmacja.

Zamieszczono wykłady w formie elektronicznej.

  • Teacher: Jacek Drobnik
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet