Etyczne wymagania związane z publikowaniem prac naukowych 2018-2019 2020-2021
  • Teacher: Monika Fajler
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.
Etyczne wymagania związane z rekrutacją pracowników naukowych 2019 2020-2021

Przedstawienie zasad rekrutacji pracowników naukowych zawartych w Europejskiej karcie naukowca.

  • Teacher: Monika Fajler
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.