Wybrane zagadnienia z toksykologii 2020-2021

Przedmiot prezentuje podstawowe zagadnienia związane z toksykologią,  mechanizmy działania oraz czynniki wpływające na  toksyczność. Przedstawia różne rodzaje substancji toksycznych

Podstawy toksykologii 2020-2021

Poznanie podstawowych pojęć związanych z toksykologią. Uzyskanie wiedzy nt. losów ksenobiotyków w organizmie człowieka oraz czynników wpływających na ich toksyczność, objawów toksycznego działania trucizn oraz podstaw leczenia zatruć.

Metody badań w toksykologii 2020-2021

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi procedurami używanymi w badaniach toksykologicznych. Przedstawiane są główne metody wyodrębniania trucizn z materiału biologicznego, zasady analizy toksykologicznej dotyczącej prób biologicznych i środowiskowych.

Biotechnologiczne aspekty substancji psychoaktywnych 2020-2021

Przedmiot przedstawia właściwości, działanie i metody analizy środków psychoaktywnych. Zapoznaje z problematyką uzależnień i regulacjami prawnymi.