Zwierzęta laboratoryjne oraz procedury doświadczalne

(fakultet) dla II rok III semestr

Apiterapia i apitoksynoterapia

Kierunek – Analityka Medyczna   II rok  IV semestr

Profilaktyka ekologiczna w aspekcie nauk farmaceutycznych

Kierunek – Farmacja Medyczna   III rok  V semestr