Wykład z przedmiotu Podstawy Inżynierii Tkanek i Narządów

Kurs zawiera treści prezentowane na wykładach z przedmiotu Podstawy Inżynierii Tkanek i Narządów.

Badania Kliniczne
Biofarmaceutyczne aspekty eliminacji leków

Wykład z Biofarmacji dla studentów IV roku kierunku Farmacja

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach szpitalnych i domowych

wskazania, przeciwwskazania względne i bezwzględne, zalety i wady, dobór diety, rodzaje diet, metody żywienia dojelitowego, żywienie doustne, odżywianie przez zgłębnik, gastrostomia endoskopowa (PEG), gastrojejunostomia (PEG-PEJ), dojścia centralne i obwodowe, powikłania (mechaniczne, metaboliczne, septyczne, i inne). Kurs jest częścią fakultetu "Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach szpitalnych i domowych" dostępnego dla studentów farmacji, na III roku studiów.