Badania Kliniczne
Biofarmaceutyczne aspekty eliminacji leków

Wykład z Biofarmacji dla studentów IV roku kierunku Farmacja

Biomaterials in medicine

For the "Erasmus+ Programme" students

Biomateriały w medycynie

Biomateriałów stosowanych w medycynie, ich budowy i właściwości oraz przykładów zastosowań biomateriałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych w medycynie i farmacji. Nabycie umiejętności otrzymywania wybranych biomateriałów, charakteryzowania ich struktury i powierzchni fizykochemicznymi metodami instrumentalnymi. Poznanie najnowszych technologii otrzymywania biomateriałów do zastosowań medycznych.

  • Teacher: Artur Turek
  • Enrolled students: No students enrolled in this course yet
Wykład z przedmiotu Podstawy Inżynierii Tkanek i Narządów

Kurs zawiera treści prezentowane na wykładach z przedmiotu Podstawy Inżynierii Tkanek i Narządów.