Immunologia - Farmacja IIrok 2020-2021
Immunologia - Kosmetologia II rok 2020-2021
Chirurgia - seminarium 2020-2021

Seminarium z Chirurgia dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego

Praktyki wakacyjne IV rok 2020-2021

Dostęp do dokumentów niezbędnych do realizacji praktyk

Materiały dydaktyczne