Alkaloidy-definicje, podział i działanie związków

Alkaloidy to ważna grupa związków pochodzenia roślinnego. Klasyczna definicja (wg Hegnauera) określa je jako substancje azotowe,  o charakterze zasadowym, zawierające azot wbudowany przeważnie w pierścień heterocykliczny. Wykazują mniej lub bardziej silne działanie fizjologiczne u roślin lub farmakologiczne, jeżeli są stosowane u ludzi.  

Celem wykładu jest zapoznanie studentów III roku kierunku Farmacja z definicją, podziałem, klasyfikacją chemiczną i działaniem alkaloidów, a także preparatami farmaceutycznymi zawierającymi te związki. Dodatkowo zaprezentowano w nim substancje roślinne stanowiące źródło alkaloidów. 

Fitochemia i Fitotoksykologia
HOMEOPATIA - Homeopatia

Celem kursu jest zapoznanie studentów z alternatywną metodą leczenia jaką jest homeopatia, z metodami produkcji preparatów homeopatycznych oraz zasadami ich stosowania w profilaktyce i leczeniu różnych chorób. Student zapoznaje się z statusem prawnym homeopatii w Polsce i na świecie oraz z zasadami dopuszczania preparatów homeopatycznych do obrotu farmaceutycznego w Polsce. Przedmiot kształci studentów w zakresie doradztwa farmaceutycznego w homeopatii.