Sześciomiesięczna praktyka zawodowa - JW 2021-2022