Pytania testowe - dotyczą rozdziału i oznaczania kationów z pierwszej grupy analitycznej czyli rtęci (+I), ołowiu (+II) i srebra (+I).

Pytania testowe dotyczące rozdziału i identyfikacji kationów grupy II

Pytania testowe dotyczące rozdziału i identyfikacji kationów grupy III i rozdziału tej grupy na podgrupy

Pytania testowe dotyczące rozdziału i identyfikacji kationów grupy IV

Pytania testowe dotyczące rozdziału i identyfikacji kationów grupy V

Pytania obejmują zakres materiału obowiązującego do egzaminu z przedmiotu Chemia Ogólna i Nieorganiczna