• Prowadzący: Robert Kubina
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci

dla kierunku analityka medyczna

  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci

kierunek ANALITYKA MEDYCZNA II rok

przedmiot PATOFIZJOLOGIA

dla studentów studiów podyplomowych 

  • Prowadzący: Robert Kubina
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci