• Prowadzący: Monika Paul
  • Zapisani studenci: Na ten kurs nie zapisali się studenci

Kurs ma obejmować trzy wykłady realizowane w ramach fakultetu z przedmiotu Genetyka medyczna dla II roku WF. Tematy niniejszych wykładów to:

1. Polimorfizm genów kodujących enzymy metabolizujące leki oraz polimorfiz genów naprawy DNA w farmakogenetyce.

2. Standardy jakości w zakresie badań cytogenetycznych. Podstawy nomenklatury cytogenetyczej.

3. Genetyczne podłoże wad wrodzonych