Platforma Elearningowa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce

Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?

Loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu 12345:
Login:  s12345@365.sum.edu.pl
Hasło: **************

Login i hasło są wspólne dla platformy elearningowej oraz Wirtualnej Uczelni

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę https://u10.sum.edu.pl/ , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie


The login to the Elearning Platform (and Virtual University) is the album number preceded by the letter „s” (students) or „d” (PhD students) in conjunction with the domain @365.sum.edu.pl So for a student with album number 12345 the login looks like this: s12345@365.sum.edu.pl

Changing password: Go to https://u10.sum.edu.pl and select the „Password recovery” option and following the steps required by the system


Loginem do platformy elearningowej (Wirtualnej Uczelni) jest numer albumu poprzedzony literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci)
w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę https://u10.sum.edu.pl/ , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi podstawowych aktywności na platformie elearningowej SUM.

Szkolenia w formie filmów instruktażowych:
materiały szkoleniowe
Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania
oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania.