Platforma Elearningowa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu 12345:
Login:  s12345@365.sum.edu.pl
Hasło: **************

Login i hasło są wspólne dla platformy elearningowej oraz Wirtualnej Uczelni

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę https://u10.sum.edu.pl/ , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie


The login to the Elearning Platform (and Virtual University) is the album number preceded by the letter „s” (students) or „d” (PhD students) in conjunction with the domain @365.sum.edu.pl So for a student with album number 12345 the login looks like this: s12345@365.sum.edu.pl

Login and password are common for e-learning platforms and Virtual University

Changing password: Go to https://u10.sum.edu.pl and select the „Password recovery” option and following the steps required by the system


Aby się zalogować, w polu "Nazwa użytkownika" należy podać nazwę swojej pracowniczej skrzynki pocztowej, np. jnowak@sum.edu.pl a w polu "Hasło" hasło do poczty pracowniczej.


Aby założyć pocztę pracowniczą lub zresetować hasło, skontaktuj się z Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM

40-055 Katowice
ul Poniatowskiego 15

tel. 32-208-3554


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi podstawowych aktywności na platformie elearningowej SUM.

Szkolenia w formie filmów instruktażowych:


Materiały szkoleniowe

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania.