Platforma Elearningowa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Od dnia 1 października 2021 platformą elearningową Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest portal: eduportal.sum.edu.pl

Loginem do platformy jest numer albumu poprzedzony literą „s” (studenci) lub „d” (doktoranci) w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl

Przykładowo logowanie dla studenta o numerze indeksu 12345:
Login:  s12345@365.sum.edu.pl
Hasło: **************

Login i hasło są wspólne dla platformy eduportal.sum.edu.pl, MS Teams, oraz Wirtualnej Uczelni

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę https://u10.sum.edu.pl/ , kliknąć na link „Odzyskiwanie hasła” i postępować zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie

NEW Elearning portal: eduportal.sum.edu.pl

The login to the Elearning Platform (and Virtual University) is the album number preceded by the letter „s” (students) or „d” (PhD students) in conjunction with the domain @365.sum.edu.pl So for a student with album number 12345 the login looks like this: s12345@365.sum.edu.pl

Login and password are common for e-learning platforms and Virtual University

Changing password: Go to https://u10.sum.edu.pl and select the „Password recovery” option and following the steps required by the system


Od dnia 1 października 2021 platformą elearningową Śląskiego Uniwersytetu Medycznego jest portal: eduportal.sum.edu.pl.

Aby się zalogować, w polu "Nazwa użytkownika" należy podać nazwę swojej pracowniczej skrzynki pocztowej, np. jnowak@sum.edu.pl a w polu "Hasło" hasło do poczty pracowniczej.


Aby założyć pocztę pracowniczą lub zresetować hasło, skontaktuj się z Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM

40-055 Katowice
ul Poniatowskiego 15


tel. 32-208-3554


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi podstawowych aktywności na platformie elearningowej SUM.

Szkolenia w formie filmów instruktażowych:


Materiały szkoleniowe

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania.