Symulacyjna Propedeutyka Umiejętności Klinicznych WNMKII 2022-2023

Wykład z wywiadu i badania klinicznego