Symulacyjna Propedeutyka Umiejętności Klinicznych WNMKII 2021-2022

Wykład z wywiadu i badania klinicznego