Złamania wyrostków kłykciowych 2021-2022

Złamania wyrostków kłykciowych 2021-2022

Course modified date: 28 Feb 2022

Wykład dla studentów IV roku Kierunku Lekarsko-Dentystycznego zawiera uzupełniającą wiedzę w zakresie traumatologii szczękowo-twarzowej. Zebrano epidemiologię, patomechanizm, metody diagnostyczne, sposoby leczenia zachowawczo-ortopedycznego oraz chirurgicznego obrażeń wyrostków kłykciowych żuchwy.

Wskazano również nowoczesne metody dekonstrukcji uszkodzeń w zakresie wyrostków kłykciowych żuchwy endoprotezami standaryzowanymi oraz implantami indywidualnymi