Diagnostyka Parazytologiczna Seminarium 2021-2022

Diagnostyka Parazytologiczna Seminarium 2021-2022

Data modyfikacji kursu: 23 lut 2022

Program seminarium:  

L.p.

Temat

Seminaria

1.

Arachnida: Acari) pasożytnicze – znaczenie medyczne, diagnostyka, zwalczanie. Wybrane choroby transmisyjne. Znaczenie roztoczy w transmisji inwazji i infekcji tropikalnych.

2 (4 godz.)

4.

Roztocze alergogenne – znaczenie medyczne, profilaktyka, diagnostyka. Metody diagnostyczne. Analiza akarologiczna prób. Oznaczanie roztoczy.

2 (4 godz.)

5

Tropikalne inwazje pasożytnicze. Profilaktyka, diagnostyka, epidemiologia.

1 (2 godz.)