Kliniczne podstawy fizjoterapii w: Reumatologii 2021-2022

Materiały do zajęć dla studentów II roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku fizjoterapia.