Test - chirurgia szczękowo-twarzowa IV rok, semestr zimowy 2021-2022

Dzień dobry,

zapraszam do wypełnienia testu.

Liczba pytań: 30

Czas na rozwiązanie: 30 minut (1 minuta na pytanie)

Próg zaliczeniowy: 60% (18/30 pytań).

Życzę powodzenia!