Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych. Seminarium magisterskie na kierunku Farmacja 2021-2022

Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych. Seminarium magisterskie na kierunku Farmacja 2021-2022. Realizacja pracy magisterskiej pt. Porównanie skuteczności wybranych rodzajów plastrów „na krosty i plamy” w diagnostyce nużycy skóry.