Neurologia dla studentów pielęgniarstwa 2021-2022

Neurologia - badanie neurologiczne, neuroinfekcje, otępienia, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, guzy mózgu, padaczka, polineuropatia, bóle głowy, miastenia, zespoły korzeniowe