Ruchome protezy częściowe.

Wykłady wprowadzają studentów w zagadnie ruchomych protez całkowitych zarówno osiadających jak i szkieletowych.