Chirurgia Szczękowo-Twarzowa z Onkologią dla III roku kierunku lekarsko-dentystycznego- zaliczenie 2020-2021

Zaliczenie końcowe dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, III rok, semestr letni, rok akademicki 2020/2021, z przedmiotu Chirurgia Szczękowo-Twarzowa z Onkologią