Niewydolność serca - etiologia, objawy, diagnostyka, leczenie 2020-2021
Zagadnienia dotyczące niewydolności serca obejmujące etiologię, objawy kliniczne, diagnostykę i leczenie: farmakologiczne i zabiegowe. Opracowano z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

dr hab. n. med. Wojciech Jacheć, prof. SUM
  • Nauczyciel: Wojciech Jacheć
  • Zapisani studenci: Brak studentów zapisanych na kurs