Wykłady z farmakologii dla studentów III roku kierunku lekarsko-dentystycznego w języku angielskim