Farmakologia dla ratownictwa medycznego

Wykłady z farmakologii dla studentów I roku kierunku ratownictwo medyczne