Fakultet - Najczęściej spotykane problemy w ginekologii i położnictwie 2020-2021

Proszę studentów zapisanych na fakultet o zapoznanie się z załączonymi treściami.

Piotr Bodzek