Wykład z chorób wewnętrznych IV Rok Lekarski, Ewa Nowalany-Kozielska 2020-2021

Wykład przedstawia zaktualizowaną wiedzę na temat klasyfikacji, diagnostyki i leczenia kardiomiopatii dla studentów wydziałów lekarskich.