Analiza przypadków, Omówienie pytań LEK, Moduł 4, Grupa 3 2020-2021

Analiza przypadków, Omówienie pytań z egzaminu LEK, Moduł 4, VI rok lekarski, Grupa 3