Analiza przypadków. Omówienie pytań z egzaminu LEK Moduł 4; Grupa 1a - 2020-2021

Analiza przypadków. Omówienie pytań z egzaminu LEK. Zajęcia dla studentów VI roku kierunku lekarskiego, Moduł 4, Grupa 1a