Analiza przypadków, omówienie pytań z egzaminu LEK, Modul 4; Grupa 8 2020-2021

Analiza przypadków, Omówienie pytań z egzaminu LEK, dla studentów VI roku kierunku lekarskiego, Moduł 4, Grupa 8