Chirurgia stomatologiczna semestr letni rok V 2020-2021

Ogólne informacje odnośnie organizacji zajęć w formie zdalnej ( seminaria i wykłady)  z zakresu chirurgii stomatologicznej