Diagnostyka Parazytologiczna - Wykłady 2020-2021

Diagnostyka Parazytologiczna - Wykłady 2020-2021

Course modified date: 16 Feb 2021

Zapoznanie z najważniejszymi pasożytami i parazytozami człowieka, metodami prawidłowego pobierania materiału do badań diagnostycznych, jego transportu, przechowywania, wykonywania najbardziej przydatnych badań laborytoryjnych i uzyskiwania wiarygodnych wyników, prawidłowego prowadzenia dokumentacji i kontroli jakości badań diagnostycznych. Postępowania aseptycznego i antyseptycznego w pracy pielęgnacyjno-leczniczej, umiejętności pobierania i przysyłania materiału do badań diagnostycznych w kierunku parazytoz człowieka, stosowania zasad profilaktyki chorób inwazyjnych w życiu codziennym i pracy zawodowej. Przekazanie wiedzy w zakresie: podstaw parazytologii, charakterystyki pasożytów człowieka, ich znaczenia medycznego, morfologii, biologii, cyklu życiowego, źródeł, dróg i wrót inwazji  pasożytniczych (z uwzględnieniem miejsca lokalizacji i dróg rozprzestrzeniania się pasożytów w organizmie człowieka), jak też objawów, epidemiologii,  immunologii, profilaktyki (immunoprofilaktyki) i diagnostyki chorób pasożytniczych człowieka.

Program wykładów:

L.p.

Temat

Wykłady

1.

Charakterystyka pasożytów człowieka i wywoływanych przez nie

chorób. Chorobotwórczość pasożytów człowieka. Etiologia, drogi

przenoszenia i metody wykrywania. Część I. Owady (Insecta) - wszy,

pchły, pluskwiaki i muchówki.

1 (2 godz.)

2.

Charakterystyka pasożytów człowieka i wywoływanych przez nie

chorób. Chorobotwórczość pasożytów człowieka. Etiologia, drogi

przenoszenia i metody wykrywania. Część II. Pajęczaki (Arachnida) –

świerzbowce, kleszcze i inne roztocze pasożytnicze.

1 (2 godz.)

3.

Choroby transmisyjne.

1 (2 godz.)

4.

Stawonogi alergenne, znaczenie medyczne, diagnostyka, zwalczanie.

1 (2 godz.)

5.

Charakterystyka pasożytów człowieka i wywoływanych przez nie

chorób. Chorobotwórczość pasożytów człowieka. Etiologia, drogi

przenoszenia i metody wykrywania. Część III. Pierwotniaki

pasożytnicze (Protozoa) – wiciowe, ameby, orzęski.

1 (2 godz.)

6.

Charakterystyka pasożytów człowieka i wywoływanych przez nie

chorób. Chorobotwórczość pasożytów człowieka. Etiologia, drogi

przenoszenia i metody wykrywania. Część IV. Pasożytnicze płazińce

(Platyhelminthes) – przywry (Trematoda), tasiemce (Cestoda)

1 (2 godz.)

7.

Charakterystyka pasożytów człowieka i wywoływanych przez nie

chorób. Chorobotwórczość pasożytów człowieka. Etiologia, drogi

przenoszenia i metody wykrywania. Część V. Pasożytnicze obleńce

(Nemathelminthes) – obleńce (Nematoda)

1 (2 godz.)

8.

Podstawy parazytologii ogólnej – historia parazytologii, pasożytnictwo

na tle innych form współżycia organizmów różnogatunkowych,

mechanizmy i typy pasożytnictwa, żywiciele pasożytów. Podstawy diagnostyki parazytologicznej. Zasady pobierania i przechowywania materiału do badań.

1 (1 godz.)