Kliniczne podstawy fizjoterapii: intensywna terapia stacjonarne 2020-2021

Kurs przeznaczony dla Studentów II roku studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 z przedmiotu "Kliniczne podstawy fizjoterapii: intensywna terapia stacjonarne"