Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych. Seminarium magisterskie na kierunku Kosmetologia

Ćwiczenia specjalistyczne z metodologią badań naukowych. Seminarium magisterskie na kierunku Kosmetologia. Realizacja pracy magisterskiej.