Wady Nabyte Serca - Kardiochirurgia V rok 2020-2021

Nabyte wady serca - Jak rozpoznawać, jak leczyć w oparciu o obowiązujące wytyczne.
  • –  Diagnostyka nieinwazyjna wad nabytych serca – co powinniśmy wiedzieć, aby podejmować decyzje

  • –  Stenoza aortalna jej szczególne miejsce i znaczenie we współczesnej medycynie sercowo – naczyniowej -jak rozpoznawać, jak leczyć z uwzględnieniem zabiegów klasycznych i małoinwazyjnych oraz zabiegów

   TAVI

  • –  Niedomykalność aortalna - miejsce i rola kardiochirurga ze zwróceniem uwagi na zespół Marfana i

   choroby degeneracyjne aorty, które wymagają leczenia kardiochirurgicznego

  • –  Wada mitralna, stenoza i niedomykalność - jak rozpoznawać, jak leczyć w oparciu o wytyczne i własne

   doświadczenia

  • –  Ocena chorych po zabiegach operacyjnych nabytych zastawkowych wad serca na podstawie badania

   fizykalnego oraz badań obrazowych i laboratoryjnych.

  • –  Dyskusja i omówienie przypadków.

 • Teacher: Marek Cisowski
 • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.