Wytyczne w kardiologii i kardiochirurgii. Skale oceny ryzyka leczenia operacyjnego w kardiochirurgii. Choroba niedokrwienna serca. Wskazania do leczenia kardiochirurgicznego. 2020-2021

1. Wytyczne w kardiologii i kardiochirurgii – czym są, jak je rozumieć i się nimi posługiwać  

2. Skale oceny ryzyka leczenia operacyjnego w kardiochirurgii

3. Choroba niedokrwienna serca. Wskazania do leczenia kardiochirurgicznego.

–      Narzędzia diagnostyczne ułatwiające decyzje dotyczące rewaskularyzacji mięśnia sercowego – wytyczne a praktyka postępowania

–      Inwazyjne narzędzia diagnostyczne  i rola Heart Team w diagnostyce i wypracowaniu decyzji

–      Rewaskularyzacja stabilnej choroby wieńcowej – kiedy kardiochirurg, kiedy kardiolog w oparciu o jakie uzasadnienia i kryteria 

–      Przezskórna interwencja wieńcowa w porównaniu z pomostowaniem tętnic wieńcowych

–      Predykcja śmiertelności i powikłań

–      Choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej szczególne miejsce i szczególne zobowiązania dla kardiologa, kardiochirurga  - kiedy i dlaczego i jak leczyć ?

–      Rola kardiochirurga w ostrym zespole wieńcowym kiedy i dlaczego można uratować chorego niestabilnego hemodynamicznie

–      Rewaskularyzacja mięśnia sercowego u pacjentów z niewydolnością serca

–      Rewaskularyzacja u chorych na cukrzycę

–      Metaanalizy służące porównaniu CABG vs PCI - jak je odczytywać i co wnoszą do praktyki klinicznej

–      Rewaskularyzacja u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek – zapobieganie nefropatii pokontrastowej

–      Hybrydowa rewaskularyzacja kiedy i dlaczego z perspektywy własnego doświadczenia i ośrodka

–      Kanony rewaskularyzacji chirurgicznej (rewaskularyzacja tętnicza i jej znaczenie, postępowanie małoinwazyjne w chorobie wieńcowej – MIDCAB/TECAB

–      Rewaskularyzacja chirurgiczna u chorych ze współistniejącą wada nabytą serca kiedy i dlaczego

–       Ocena chorych po chirurgicznej rewaskularyzacji serca na podstawie badania fizykalnego, badań obrazowych i laboratoryjnych. 

  • Teacher: Tomasz Hrapkowicz
  • Enrolled students: There are no students enrolled in this course.